EXPO 2020

Pater Simon Ašič tudi v Dubaju na svetovni razstavi EXPO 2020

Ne svetovni razstavi EXPO 2020, ki se ravnokar (12. oktobra 2020) odvija v Dubaju, je v video predstavitvi Slovenije omenjen tudi pater Ašič. Gre za 360 stopinjski video, ki se v polni kakovosti predvaja na stenah v sobi ovalne oblike.

Pri minuti 6:30:

…With the determination we can reshape ourselves and our society. Like the monk from the previous century, Cistercian Simon Ašič, he was one of the most prominent and wise Slovenian herbalists, they knew that the nature is always right. All the knowledge from the past is here to serve the higher good of smart and zero emission modern homes…

… Z odločnostjo lahko preoblikujemo sebe in našo družbo. Tako kot menih iz prejšnjega stoletja, cistercijan Simon Ašič, ki je bil eden najvidnejših in najbolj učenih slovenskih zeliščarjev, so vedeli, da ima narava vedno prav. Vse znanje iz preteklosti je tu, da služi višjemu dobremu pametnih domov brez emisij …

Predstavitev Simona Ašiča najdete tudi na spletni strani Expo Dubai tukaj.

Objavljeno: 12. oktober 2021

EXPO 2020